CSS Templates

Stowarzyszenie "Ślężański Krąg"

Stowarzyszenie Ślężański Krąg rozpoczęło działalność we wrześniu 2010 roku. Od początku oparta ona była na społecznym i bezinteresownym zaangażowaniu jego członków. Entuzjazm i chęci zgromadziły wystarczającą liczbę osób gotowych podjąć się nowych wyzwań.

Genezą do powstania naszego stowarzyszenia była potrzeba ratowania obiektów zabytkowych w naszej okolicy. Celem podstawowym naszej organizacji jest zatem zdobywanie funduszy niezbędnych na remonty, przede wszystkim obiektów kulturalnych leżących na terenie gminy Sobótka, w województwie dolnośląskim. Priorytetowo traktujemy obiekty sakralne. Jednym z inicjatorów i członków Stowarzyszenia jest ks. Proboszcz Zbigniew Słobodecki, mający pod swoją opieką aż cztery zabytkowe kościoły na terenie naszej gminy.

Nasza kreatywność oraz otwartość motywuje nas do stałego rozwoju współpracy i pozytywnych relacji z lokalnymi organizacjami. Zapał i chęć aktywizowania społecznościlokalnej stały się motorem do organizacji różnych form spędzania wolnego czasu np. pikników, warsztatów, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, wystaw, kiermaszy, charytatywnych akcji społecznych.

Jesteśmy Stowarzyszeniem młodym, lecz z ambitnymi celami.
Jesteśmy Stowarzyszeniem z niewielkim doświadczeniem, lecz daleko patrzącym w przyszłość.
Jesteśmy Stowarzyszeniem małym, lecz robiącym wielkie rzeczy.

                                                                     Zapraszamy do współpracy!